Stress workshop

Stress Workshop

Hvorfor forebygge?

35.000 personer i Danmark er sygemeldt med stress eller symptomer på stress hver dag.

Sygefravær er hårdt for den enkelte, og virksomheden får kun sjældent medarbejderne tilbage på 100% arbejdskraft. Derfor er det både menneskeligt og økonomisk vigtigt at optimere arbejdsmiljøet.


Hvad kan VITA hjælpe med?

VITA Sundhed & Arbejdsmiljø underviser i at forebygge arbejdsrelateret stress, og i hvordan man som leder og kollega kan spotte stress hos andre. Meget ofte ved den stressramte ikke selv, at de er ramt af stress, og  derfor er det vigtig at signalerne kan læses af ledere og kollegaer. Hvad er stress og hvad er travlhed? Hvordan undgår vi stress, og hvad kan vi gøre for hinanden, når stress opstår?

Vi vil ruste jeres firma til at løse disse opgaver. Undervisningen vil foregå hvor I ønsker, og Vi stiller materialer til rådighed. En workshop har varighed af 6-7 timer, hvor der vil være skiftevis undervisning, opgaveløsning og praktisk afstressning.

Kom godt i gang

Vi afklarer inden foredraget hvorvidt jeres udfordringer ligger på et af tre niveau:


Det operationelle niveau: Hvor foredraget omhandler jeres medarbejdere eller teams, og hvordan de arbejder imod stress i det daglige.


Det taktiske niveau: Hvor foredraget omhandler hvordan man i arbejdsmiljøorganisationen planlægger, udfører og evaluerer på stressforebyggelse og støtter stress-sygemeldte medarbejdere.


Det strategiske niveau: Hvor jeres virksomhed arbejder med den langsigtede plan inden for et stressfrit arbejdsmiljø. Hvor foredraget omhandler hvordan stressforebyggelse kan blive en del af jeres vision og mål for at blive en attraktiv arbejdsplads for de dygtigste medarbejdere.


Ring op og tag en uforpligtende samtale om hvordan I undgår at jeres medarbejdere udvikler stress med sygefravær til følge på tlf. 53 35 49 44.

Kurser / Foredrag