Arbejdsmiljøorganisering (AMO)

Arbejdsmiljøorganisering (AMO)

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der skal bestå af én eller flere arbejdsledere og én eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.


I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, som skal bestå af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et arbejdsmiljøudvalg.


Der gælder særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder blandt andet bygge- og anlægsarbejde. Se mere på: http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/virksomhedens-arbejdsmiljoearbejde/arbejdsmiloorganisation.aspx

Kickstart til jeres AMO

I har måske brug for overblik over hvilke opgaver, der skal ligge i jeres AMO?

I har måske brug for en årsplan og en tovholder, der indkalder jer til de møder, der skal afholdes?

Måske har I brug for én, der sætter dagsordenen og har styr på alle papirerne?

VITA støtter og styrer jeres proces gennem det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde i nøjagtigt den grad, I har brug for.

Ikke mere, og ikke mindre.

VITA Sundhed & Arbejdsmiljø følger altid op på opgaven.

Vi kontakter jer efter 6 mdr. for at sikre fuld tilfredshed.

Hvad kan VITA hjælpe med?

Helle startede for 2 år siden firmaet Grønt til Døren, hvor travle danskere kunne bestille den daglige dosis grøntsager lige hjem til hoveddøren. Det var en rivende succes, og Helle måtte hurtigt ansætte hjælp for at kunne nå at udfylde ordrene.

Det hele kørte stærkt, og pludselig var de 13 fuldtidsansatte, plus Helle selv.

En dag fik Helle et brev om, at Arbejdstilsynet gerne ville kigge forbi og sikre, at der var styr på arbejdsmiljøet. Det mente Helle nok at der var, for hun havde jo været grundig med at få ordnede forhold hele vejen igennem.

Derfor var det også en overraskelse for hende, da tilsynsførende gjorde opmærksom på, at firmaet skulle have oprettet en arbejdsmiljø-organisation, når de var over 10 ansatte, og at denne organisation skulle stå for arbejdsmiljø-arbejdet.

Det følte Helle sig ikke rustet til, så hun ringede til VITA Sundhed & Arbejdsmiljø for at spørge om hvordan det skulle gribes an. Hun fik en abonnementsløsning, hvor VITA ringer til hendes arbejdsmiljøansvarlige hver gang det er tid til at få løst en opgave eller afholde et møde, og hvor beløbet er betalt på forhånd, så der ikke løber ekstra udgifter på.

Der er ingen tvivl om, at Helle ville have brugt langt flere ressourcer på opgaven uden VITA's hjælp.

Arbejdsmiljø