Stresscoaching

Stresscoaching

Hvad er Stress?

Mange bruger ordet stress om travlhed. VITA bruger definitionen stress om en sygdomsudløsende belastning hvad enten den er fysisk eller psykisk.

Stressforeningen skriver: "Stress har ikke bare en, men flere definitioner. Stress kan defineres som en belastningstilstand, som afhænger dels af belastningen (der kan komme fra omgivelserne eller fra individet selv), dels af den individuelle følsomhed og reaktionstilbøjelighed."

Hvad kan VITA hjælpe med?

Et individuelt stresscoachingforløb for en stressramt består af 7 sessioner og forløber over en periode på ca. 2½ måned. Alle samtalesessioner foregår telefonisk. Stresscoachen indleder med en samtale med klienten for at pointere vigtigheden af at klienten deltager aktivt og vedholdende, da behandlingen foregår ud fra et 'hjælp til selvhjælp'- princip. Afhængigt af klientens sygdom og fremgang planlægger vi i fællesskab ugernes opgaver og fokuspunkter, fastholder fremskridtene og arbejder videre med de svære situationer der opstår undervejs. Indsatsen lønner sig altid, og giver klienten redskaber til at undgå fremtidig stress.

Kom godt i gang

Er du selv gået ned med stress eller har du en kollega/medarbejder, der er blevet stressramt? Så ring hurtigst muligt til vores stresscoach Susie Møller på tlf 53 35 49 44 for at tale om hvordan du eller kollegaen kommer bedst igennem sygdomsforløbet.

Vi starter med at afklare om der er tale om ren stress, eller om der skal lægefaglig hjælp indover også.

 

Trivsel