Trivsel og konfliktløsning

Trivsel

Vi hos Vita Sundhed kan hjælpe jer med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.


Trivsel hænger tæt sammen med psykisk arbejdsmiljø. Vi hos VITA Sundhed ser trivsel som en positiv konsekvens af et godt psykisk arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere, som resulterer i glæde og tilfredshed, færre sygedage og større produktivitet.


Psykisk arbejdsmiljø handler i høj grad om sammenhæng mellem krav og ressourcer på arbejdspladsen. Hvis medarbejderne ikke føler, at der er balance mellem krav og ressourcer i arbejdet, er der større sandsynlighed for at medarbejderne begynder at føle sig stressede og demotiverede, og dermed ikke kan udføre deres arbejdsopgaver optimalt.


Selvom det er arbejdsgiveren som har ansvar for at sikre, at der er sammenhæng mellem de krav, der stilles i arbejdet og de ressourcer, den enkelte medarbejder har til rådighed, er det stadig væk et fællesansvar. Både ledelsen og medarbejderne har et fællesansvar for løbende at være i dialog og samarbejde på et niveau som giver plads til en velfungerende arbejdsplads. 


Halter det med trivsel på arbejdspladsen, kan medarbejdere fra VITA Sundhed hjælpe med trivselsundersøgelser og psykiske arbejdspladsvurderinger (APV). Her kan I få hjælp til at få medarbejdere og ledelse i dialog og tilrettelægge planer for nye indsatser til bedre trivsel.


Konfliktløsning

Kommunikation kan være en svær størrelse at have med at gøre. Især fordi vi alle er individer med forskellige baggrunde, bevægegrunde og forudindtagelser.


Det, der er en indlysende sandhed for den éne, er måske ganske uforståeligt for den anden, og i enkelte tilfælde kan den manglende forståelse udvikle sig og blive til en konflikt.


Konflikter er meget skadelige for trivslen, hvis de ikke løses eller blødes op. De kan sågar resultere i langtidssygemeldinger eller opsigelse, men det er ikke altid en nem sag at holde sig neutral som leder, når man skal gå ind i en sag mellem f.eks. to medarbejdere. Her kan det være en stor hjælp at få en uvildig mediator med.


VITA's mediator er uddannet på voksenpædagogisk grunduddannelse og som akademisk arbejdsmiljøleder, hvor hun er trænet i at gå ind som neutral part og være med til at nedtrappe konflikter og finde forebyggende løsninger.